Økt verdiskapning ved hjelp av moderne teknologi

Miljø

Det har ikke alltid vært like stort fokus på miljø aspekter. Tidligere var det ofte manglende kunnskap om langtids skadevirkninger. Nå har vi mulighet til både å registrere, forutse og redusere skadelige utslipp, unødvendig energibruk og uheldige arbeidsforhold.


Miljøvennlig teknologi

Et aspekt er krav til produksjonsprosesser og råvarevalg i de komponentene vi benytter. Vi stiller krav til våre underleverandører og utstyrsprodusenter når det gjelder dette, og også hvordan gammelt utstyr håndteres etter at det blir skiftet ut. Definisjonen og formålet med RoHS direktivet er enkelt. Målet er å redusere visse miljøskadelige råvarer som har vært vanlige å benyttet i elektronisk utstyr.


Miljøforbedrende teknologi

Norsk Automasjon AS har i mange år jobbet spesielt med bruk av teknologi som forbedrer miljøet. Dette har blitt stadig mer aktuelt etter som bevisstheten rundt miljøspørsmål har økt. Vi har hatt flest prosjekter innen kraftkrevende industri, hvor tidligere produksjonsprosesser blir gjort mer miljøvennlige ved hjelp av moderne teknologi.

Companhia Brasileira de Aluminio CBA er den største aluminiums produsenten i Brasil med en årlig produksjon på 480 000 tonn. Her ble det innført teknologi som forbedret en renseprosess. Tidligere var denne prosessen svært skadlig både for miljøet og de som jobbet her.

På utsiden av den nye fabrikkhallen til CBA ser vi filteret som nå håndterer metallstøv fra renseprosessen. Støvet blir samlet opp og benyttet som tilsetning i produksjonen. Dette er bedre enn at operatørene som jobber her pustet inn støvet.

Dubai Aluminium (DUBAL) i Jebel Ali, er en av de største industribedriftene i Dubai. Bildet viser den støpeprosessen som foregår under produksjon av katodeblokker til elektrolyseovnene. Oppvarming av katodeblokker til temperaturer på 700 grader C foregikk tidligere ved hjelp av gass. Med det nye systemet varmes katodeblokkene opp elektrisk ved å sende gjennom strøm på 10.000A. Distribusjon av varme og måling av temperaturer forgår mer kontrollert, noe som også gir bedre kvalitet på støpingen og lengre levetid på katodeblokkene. Norsk Automasjon AS har vært med på 2 slike leveranser til Dubal, pluss mange andre steder bl.a. i Kina og østeuropa.

Dubal 2003

Dubal 2009

Kina

Kina

Produksjon av elektrolyseovner var en tidkrevende og tung jobb, med betydelig helerisiko for arbeiderne. Komprimering av tettepasta gjøres nå lydløst og med automatisk mating. Maskinen på blidet er i drift på Nordural på Island. Norsk Automasjon AS har vært med på denne leveransen, og mange tilsvarende leveranser over hele verden.