Økt verdiskapning ved hjelp av moderne teknologi

Lærling med hele verden som arbeidssted

Last ned fagprøven her.

Lars Christensen fra Askim har hatt en læretid som automatiker litt utenom det vanlige. På lørdag (8. november 2014) fikk han overrakt fagbrevet fra fagprøvenemda på kulturhuset. Veien dit har vært innholdsrik. Han har gått opp som privatist, og har hatt praksisplass hos Norsk Automasjon.

Fagprøvens praktiske del ble gjennomført hos et firma i Moss som jobber med gjennvinning av industri emballage.

Den 8. november 2014 fikk Lars Junior overrakt fagbrevet under en høytidelig sermoni.

Ordfører i Askim, Thor Hals, gratulerte Lars med fagbrevet.

På besøk i en ovnshall på et aluminiumsverk i Brasil. Her var det over 55 grader C og veldig dårlig luft. Å skape bedre forhold for lokale arbeidere var en viktig oppgave på alle prosjektene.

Prosjektet i Brasil etter at det er ferdig. Ny teknologi sørger for en mer miljøvennlig renseprosess av smeltedigler.

Fra verandaen ved leiligheten i Sorokaba, Brasil. Greit å ha det komfortabelt I fritiden.

Prosjektene blir forberedt mest mulig på forhånd hjemme i Norge.

Lars og arbeidskamerater fra Australia. Boyne Smelters Limited (BSL) er den største aluminiumsfabrikken i Australia. Den ligger sør for Gladstone på den sentrale Queensland kysten. Her produseres mer enn 570 000 tonn aluminium pr. år.

Her sitter Lars i et av kontrollrommene hvor han programmerer et nytt styresystem for miljøforbedrende teknologi hos Boyne Smelters Limited, Australia.

Automasjonsfaget omfatter både elektroteknikk, programmering og instrumentering. Bildet er fra aluminiums fabrikken i Australia, og viser en del av et større syresystem som Lars var med på å modernisere.

Det var godt og varmt i Australia, selv om det var vinter når han var der.

I fritiden var han blant annet på Lady Musgrave Island, en koralløy utenfor Great Barrier Reef, Australia.

Oppgradering av et reneseanlegg for Bærum kommune.

Det er ikke alle steder man får eget kontor, da må man improvisere slik som her.

Kontrollsystem på en maskin for gjennvinning av 1000 liters plastebeholdere hos en bedrift i Gøteborg.