Økt verdiskapning ved hjelp av moderne teknologi

Aluminium

I mange år har vi vært med på prosjekter ved aluminiumsfabrikker over hele verden.

Oppstart av nye elektrolyseovner ved Alcoas fabrikk Fjardaal på Island 2007.

Idriftsettelse hos Anglesey Aluminium i Whales 2008.

Justering av instrumentering på et anlegg hos Aluar i Argentina 2009.

Opplæring av operatører hos Henan Wanji i Kina 2009.