Økt verdiskapning ved hjelp av moderne teknologi

Modern Times

Charlie Chaplin i filmen "Modern Times" fra 1936. Utviklingen har heldigvis gått i riktig retning siden den gang.

Automatikk, takk!

Stadig flere funksjoner rundt oss blir automatisert. Norsk Automasjon AS har vært med på dette i mange år, innen mange områder og i mange land. Mer enn noen gang tidligere er det nå mulig å forbedre prosesser og funksjoner - for økt lønnsomhet og for et bedre miljø.

Over hele verden er det et stort behov for kompetanse innen automasjon. Dette tverrfaglige området omfatter elektroteknikk, hydraulikk, pneumatikk, servoteknikk, instrumentering, regulering, programmering og nettverksteknologi. Sikkerhet er selvfølgelig et viktig aspekt, både i forhold til mennesker og miljø.

På disse sidene kan du finne ut hva Norsk Automasjon AS har gjort, og hva vi skal gjøre i fremtiden.